Home » INFORMACIONS DEL CURS

INFORMACIONS DEL CURS

Portes obertes postobligatòria

Aquestes són les presentacions dels estudis de postobligatòria, batxillerat i cicles formatius  que es van projectar el dia de les portes obertes.

 

         

           

 
 

Estada lingüística de 4t d' ESO

Estada lingüística de 4t d' ESO - Institut Torre de Malla

Proves de compleció curs 2016-17

A QUI VAN ADREÇADES?

Van adreçades als alumnes que han cursat 4t d’ESO però no han obtingut el títol i reuneixen aquestes condicions:

  • Haver finalitzat l’ESO l’any 2015 o 2016.
  • Haver cursat 4t d’ESO sense haver obtingut el títol I amb un màxim de cinc assignatures suspeses.
  • Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2017.
  • També hi poden concórrer els alumnes que compleixen  17 anys l’any 2017 sempre que es reunieixi a més a més alguna de les condicions següents:
    • Tenir un contracte laboral que li impedeixi assistir a les classes ordinàries.
    • Trobar-se en el procés d’obtenció d’un permís de treball (estrangers).
    • Ser esportista d’alt rendiment.

No hi poden concórrer els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs escolar. En canvi hi poden concórrer els alumnes que estan  matriculats a escola d’adults o a l’Institut Obert de Catalunya, sempre que compleixin els requisits anteriors.

CALENDARI

Presentació de sol·licituds d’inscripció

Del 2 al 15 de febrer de 2017

Publicació de la llista d’admesos

Dimarts 28, de febrer de 2017

Publicació del calendari de les proves

Dimarts,  28 de febrer de 2017

Presentació de reclamacions a la llista d’admesos

Del 2 al 6  de març de 2017

Realització de les proves

Setmana del 13 al 17 de març de 2017

Publicació dels resultats

Divendres, 24 de març de 2017

 

Per qualsevol dubte podeu adreçar-vos  a la nostra secretaria tots els dies de 8 a 14 h.

Calendari Proves DELF

Aquest és el calendari de les proves DELF de l'any 2017

 

PROVES ESCRITES
DELF A2 Dijous 27 d'abril  de 17h00 a 18h40
DELF B1 Dimecres 26 d'abril de 17h00 a 18h45
DELF B2 Dijous 27 d'abril de 17h00 a 19h30
 
PROVES ORALS INDIVIDUALS
Entre el dilluns 24 d'abril i el dissabte 20 de maig de 2017 segons planificació de cada centre
PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ
Entre el dilluns 12 de desembre de 2016 i el diumenge 29 de gener de 2017
PERÍODE MATRÍCULA I PAGAMENT
Entre el dimecres 1 de febrer i el dimarts 21 de febrer de 2017
 
PREUS
DELF A2 68,00 €
DELF B1 88,00 €
DELF B2 104,00 €

Programació pel 22 de desembre

Benvolguts pares i mares

Volem informar-vos que hi haurà jornades lectives ordinàries fins al 21 de desembre per a tots els grups i nivells, i que el proper 22 de desembre es realitzaran les següents activitats:

ESO 

Postobligatori 

 10h a 11h: entrada al centre, lliurament de qualificacions i amic invisible.

 11h: xocolatada de Nadal subvencionada per l’AMPA.

 11,30h: actuacions musicals i lliurament de premis dels concursos de fotociència per a totes les etapes i de contes il·lustrats sobre Romeo and Juliet de William Shakespeare per a 1r d’ESO. (Sala d’actes)

 12h: finalització de les activitats.

 Jornada lectiva ordinària fins a les 11h.

  A partir de les 11h, els alumnes es poden afegir a la xocolatada de l’AMPA.