Home » INFORMACIONS DEL CURS

INFORMACIONS DEL CURS

Resultats eleccions al consell escolar

Resultats eleccions al consell escolar - Institut Torre de Malla

El resultat de les votacions del sector alumnat al consell escolar de centre ha estat:

Víctor Astasio  Ferrer    (262 vots)

Esteve Soto Sánchez    (209 vots)

Laia Torres Díaz           (190 vots)

Aarón Donaire Aguilar  (186 vots)

Ariadna Ros Ayas         (170 vots)

Aleix Martínez              (165 vots)

Laura Pastor                (135 vots)

Eduard Ginesta            (72 vots)

Candidatures al Consell escolar

Candidatures al Consell escolar - Institut Torre de Malla

-      Sector Pares i Mares

 -Nuria Pérez Roca

 -Ester Buitrago Aparicio

 -      Sector Alumnat

 -Laura Pastor Rodríguez

-Aarón Donarie Aguilar

-Ariadna Ros Ayas

-Laia Torres Díaz

-Esteve Soto Sánchez

-Eduard Ginesta Ferrer

-Aleix Martínez Martínez

-Víctor Astasio Ferrer

 -      Sector Professorat

 -Beatriz Pena Teixidó

-Gemma Asins Magraner

-Daniel Collado Macià

-Júlia Zarcero Pimentel

 -      Sector PAS

 -Mònica Castaño Fernandez

 -      Sector PAE

-Cherqui el Atiki

consell d'adolescents de Parets del Vallès

consell d'adolescents de Parets del Vallès - Institut Torre de Malla

INTEGRANTS DEL CONSSELL D'ADOLESCENTS DE L'INSTITUT TORRE DE MALLA

 

CURS

NOM

CURS

NOM

1r A

Joel Comas

3r A

Laura Garrido

1r B

Joan Prat

3r B

Ainhoa Ávila

1r C

Enric Castells

3r C

Edith Benítez

2n A

Lucía Andreu

4t A

Irina Xicota

2n A

Gerard García

4t B

Alberto Blasco

2n B

Claudia Ayala

4t C

Montse Ríos

2n C

Pol Navarro

 

 

 

 

 

CALENDARI SESSIONS DE TREBALL CONSELL D’ADOLESCENTS DE PARETS DEL VALLÈS

  CURS 2016-2017

  De 8 a 9,30h

 

 

mes

 

data

 

Lloc

NOVEMBRE

DIVENDRES 18 NOVEMBRE

Escola Nostra Senyora de Montserrat

DESEMBRE

DIMECRES 14 DESEMBRE

Institut Torre de Malla

 

GENER

DIVENDRES 20 GENER

Institut Torre de Malla

 

FEBRER

DIMECRES  15 FEBRER

Casal de joves

 

MARÇ

DIVENDRES 17 MARÇ

Institut Torre de Malla

 

ABRIL

DIMECRES 26 ABRIL

Escola Nostra Senyora de Montserrat

MAIG

A CONCRETAR DATA

Institut Torre de Malla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informació sobre el consell escolar

Eleccions al Consell escolar – 2016


Què és el consell escolar?

És l'òrgan de participació en el govern dels centre dels diferents sectors de la comunitat educativa: direcció, professors, alumnes, famílies, personal d'administració i serveis, representant de l'administració local…

 Quina és la funció del consell escolar?

 La seva funció principal és participar en la presa de decisions en relació amb temes importants per al funcionament del centre: el projecte educatiu, la programació general, la gestió econòmica, la resolució dels conflictes, les activitats extraescolars, l'horari lectiu, etc.

 Cada quan es convoquen eleccions?

Els representants del consell escolar són escollits per un període de quatre anys, però cada dos anys es convoquen eleccions per renovar la meitat dels seus membres.

 Com podeu participar en les eleccions del consell escolar?

L’alumnat pot participar de dues maneres diferents:

 • Tots els alumnes del centre, des de 1r d’ESO, poden participar a les eleccions votant els candidats que considerin més representatius. 
 • Els alumnes de 3r i 4t d’ESO i els alumnes d’ensenyaments postobligatoris es poden presentar com a candidats per representar els alumnes al consell escolar.

  

Què vol dir ser representant de l’alumnat al consell escolar?

Els alumnes representants al consell opinen, elaboren, avaluen i aproven propostes per a la millora del funcionament del centre educatiu.  Com a representants de tots els alumnes, han de recollir les seves propostes i opinions, i portar-les al consell escolar. A més a més, han d’informar de tots els assumptes que es tracten en el consell escolar. Per tant, com a mínim faran una reunió abans i una altra després de cada consell escolar amb l’assemblea de delegats de postobligatòria. En aquesta reunió recolliren les propostes de l’assemblea de delegats, que després traslladaran al consell escolar, i un cop realitzat el consell escolar informaran l’assemblea d’allò decidit pel consell.

Al llarg del curs els tres representants dels alumnes al consell escolar també faran dues reunions amb tots els delegats d’ESO per informar de les decisions preses al consell escolar i recollir les seves propostes.

Què cal saber per presentar-se a les eleccions com a  representant de l’alumnat al consell escolar? 

 • Hi ha tres vacants  representants de l’alumnat al consell escolar. 
 • S’hi poden presentar alumnes de 3r i 4t d’ESO i d’ensenyaments postobligatoris. 
 • Cal presentar la candidatura per escrit abans del 18 de novembre. Els impresos són a consergeria. 
 • Cal participar a l’acte de presentació de candidats per donar-se a conèixer a tots els alumnes del centre. 

  

Calendari del procés electoral 

 • Publicació del cens electoral fins el 21 de novembre. 
 • Presentació de reclamacions a la inscripció en el cens entre el 8 i el 11 de novembre. 
 • Presentació de candidatures fins el 18 de novembre 
 • Publicació de candidatures: 22 de novembre. 
 • Des del 22 fins al 29 de novembre hi haurà un cartell al vestíbul de l’institut amb els noms, els cursos i les fotografies dels candidats. 
 • Entre el 22 i el 25 de novembre els candidats, acompanyats pel director, passaran per totes les classes per presentar la seva candidatura. 
 • Celebració de les votacions: dimarts 29 de novembre a partir de les 8 del matí. 
 • Proclamació dels candidats electes: dimarts 29 de novembre, a través de la pàgina web i al vestíbul de l’institut.

 

 

 

 

Calendari del procés electoral eleccions al consell escolar 2016

 

 • Publicació del cens electoral fins el 21 de novembre.
 • Presentació de reclamacions a la inscripció en el cens entre el 8 i el 11 de novembre. 
 • Presentació de candidatures fins el 18 de novembre 
 • Publicació de candidatures: 22 de novembre. 
 • Des del 22 fins al 29 de novembre hi haurà un cartell al vestíbul de l’institut amb els noms, els cursos i les fotografies dels candidats. 
 • Entre el 22 i el 25 de novembre els candidats, acompanyats pel director, passaran per totes les classes per presentar la seva candidatura. 
 • Celebració de les votacions: dimarts 29 de novembre a partir de les 8 del matí. 
 • Proclamació dels candidats electes: dimarts 29 de novembre, a través de la pàgina web i al vestíbul de l’institut.

 

 

 + informació