Home » EL CENTRE » Licitacions

Licitacions

Signatura del Contracte de Neteja

El dia 27 de març de 2017 s’ha signat el contracte de Neteja amb l’empresa Ultralimp S.L. amb vigència d’un any per realizar el servei de Neteja en el centre Institut Torre de Malla.

Servei de neteja

Es convoca un concurs obert per a licitar el Servei de Neteja del centre. La data màxima per recollir la informació sobre el concurs és el divendres 24 de febrer de 2017, fins a les 14:00 a la consergeria del centre.

L’empresa concursant ha de presentar tres sobres (A,B i C). En el sobre A han de constar les dades de l’empresa i la documentació dels requisits exigits, en el sobre B les propostes tècniques i en el C la proposta econòmica.  El termini màxim de presentació de  les propostes és fins al divendres 10 de març de 2017 a les 14:00.

Vegeu l’anunci oficial del concurs en el document annex.